निरीक्षण

  • निरीक्षण सेवा

    निरीक्षण सेवा

    काइहुआ मोल्डले मोल्ड, मेसिनिङ उपकरण र उत्पादन र उपकरणहरूको निरीक्षण सेवा प्रदान गर्दछ।गुणस्तर नियन्त्रण विशेषज्ञ टोलीले ग्राहकहरूलाई मोल्डिङ र प्लास्टिक उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न मोल्डिङ र उपकरण निरीक्षण र स्वीकृति सेवाहरू प्रदान गर्दछ।