स्ट्याम्पिङ मोल्ड/पञ्चिङ मोल्ड

  • मुद्रांकन मोल्ड

    मुद्रांकन मोल्ड

    पाना धातु मुद्रांकन को सबै भन्दा साधारण आवेदन मृत्यु, मोटर वाहन उद्योग मा छ।पाना धातुबाट बनेको कुनै पनि मोटर वाहन कम्पोनेन्ट सामान्यतया मेटल स्ट्याम्पिङ डाइमा बनाइन्छ।