तातो धावक

  • तातो धावक

    तातो धावक

    तातो धावक एक तताउने कम्पोनेन्ट प्रणाली हो जुन इन्जेक्सन मोल्डहरूमा पग्लिएको प्लास्टिक कणहरू मोल्डको गुहामा इन्जेक्सन गर्न प्रयोग गरिन्छ।