एक्सट्रुजन मोल्ड

  • औद्योगिक निकासी मोल्ड

    औद्योगिक निकासी मोल्ड

    हामी पाइप, बार, मोनोफिलामेन्ट, पाना, फिल्म, तार र केबल कोटिंग, विशेष आकारको सामग्री, इत्यादिको प्रशोधनमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने हल्का तौल र दक्षताद्वारा एक्स्ट्रक्शन डाइज उत्पादन गर्छौं। काइहुआ मोल्ड उच्चतम ग्रेड सामग्रीको घर हो, उत्कृष्ट डाइ टुलिङ। र धातु विज्ञान, गर्मी उपचार र कोटिंग्स मा व्यावसायिक विशेषज्ञहरु।