मानक भागहरू

  • मानक भागहरू

    मानक भागहरू

    हामी गाइड पिन र झाडीहरू, इजेक्टर रडहरू, इजेक्टर पिनहरू, इत्यादि सहित रबर, काट्ने, स्ट्याम्पिङ र ठूलो मात्रामा डाइ उत्पादनका लागि मानक भागहरू प्रदान गर्दछौं।