गहिरो प्वाल ड्रिलिंग मेसिन

  • EDM होल ड्रिलिंग

    EDM होल ड्रिलिंग

    EDM होल ड्रिलिंगले प्रवाहकीय धातुहरूमा साना गहिरो प्वालहरूको छिटो र सही मेसिनिंग उत्पादन गर्न उच्च दबाव फ्लशिंगको साथ ऊर्जावान घुमाउने ट्यूब इलेक्ट्रोडको प्रयोग गर्दछ।